Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

IMF: Svenska bopriser en risk

2017-09-28 10:50
Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Bostadspriserna utför fortsatt en risk i Sverige och det krävs ett skifte i boskatterna, annars kan sänkta ränteavdrag bli aktuellt. Det konstaterar Internationella valutafonden, IMF.

Detta efter sin artikel IV-konsultation med Sverige i en rapport som publicerades på torsdagen.

De noterar att även om det skett en dämpning på bostadsmarknaden så är prisuppgången med 9 procent i årstakt fortsatt för hög. Uppdrivna bostadspriser och svårigheter att få en hyresrätt dämpar arbetskraftens rörlighet. Det krävs här en rad åtgärder, som att bibehålla ett ökat bostadsutbud, att fasa ut hyreskontrollerna och att ta bort incitamenten för ägande och skuldsättning.

Sammansättningen i fastighetstaxeringen bör skiftas, med minskade kapitalskatter som dämpar rörligheten samtidigt som fastighetsskatten höjs.

"Om inte fastighetsskatten kan höjas kommer det att bli avgörande att minska ränteavdragen för att lätta på efterfrågan och motverka skuldsättning", skriver IMF.

De framhåller också att de striktare amorteringskrav som Finansinspektionen framfört bör antas snart, och att avgiften för att lösa bundna bolån bör tas bort.

Förstärkningen av Finansinspektionens förmåga att säkra den finansiella stabiliteten bör också fullbordas, enligt IMF. Regeringens ansvar för godkännande bör bara användas som en nödbroms. Nordeas flytt av huvudkontoret till Finland kommer att kräva bra övervakande arrangemang bland ansvariga myndigheter, och det bör inte minska Nordeas kapital.

IMF noterar också att Sverige bör säkra att bankerna har tillräckligt med likvida medel i euro och dollar, och att Riksbanken har en tillräckligt stor valutareserv för att kunna säkra den finansiella stabiliteten.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom