Kammarrätten i Jönköping avfärdar amorteringskravet igen

2016-02-12 11:14 Affärsvärlden TT
Foto: Jessica Gow / TT

Kammarrätten i Jönköping är fortsatt kritisk till regeringens förslag om amorteringskrav för nya bolån. Den senaste version av förslaget avfärdas som en "testballong".

"Kammarrätten vidhåller sin kritik mot att amorteringskraven regleras på myndighetsnivå och att Finansinspektionen ges ett mandat med så stort tolkningsutrymme, där effekterna av åtgärderna kan få en avgörande verkan långt utanför inspektionens tillsynsområde", skriver rätten i sitt remissvar om den nya utformningen av förslaget om amorteringskrav.

Tidigare har rätten pekat på att frågan om ett amorteringskrav bör utredas ur ett bredare samhällsperspektiv, och detta behov kvarstår, enligt remissvaret.

"Jag blir bekymrad över att regleringen av amorteringskrav hanteras som en testballong på det här sättet, det handlar ju trots allt om enskilda hushålls ekonomi. Det hade naturligtvis varit både tryggare och mer rättssäkert att utreda detta ordentligt från början inom ramen för en lagstiftningsprocess", skriver kammarrättspresidenten Stefan Holgersson i ett pressmeddelande.

Affärsvärlden TT

Premiumnyheter

Aktuellt inom