Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

KI varnar: Risk för bostadsbubbla

2015-10-06 06:47
Foto: Jörgen Appelgren/Affärsvärlden

Konjunkturinstitutet, KI, varnar för första gången för att Sverige kan vara på väg in i en bostadsbubbla, efter att bostadspriserna i landet fördubblats på tio år. Det framgår av SVT.

"Det finns en betydande risk att priserna är på en ohållbar nivå", säger Konjunkturinstitutets generaldirektör Mats Dillén.

Enligt en rapport från Konjunkturinstitutet går den senaste uppgången i priserna inte att förklara med ökade inkomster, låga räntor och skattelättnader.

"Priserna har fortsatt upp. Ökningstakten är 10 till 15 procent per år och så kan det inte hålla på i all evighet", kommenterar Mats Dillén som uppger att man börjar bli oroade för att vi är på väg att hamna i ett ohållbart läge.

Internationella organisationer som IMF och OECD har också varnat för utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden den senaste tiden, där man ansett att åtgärder behöver vidtas för att dämpa prisutvecklingen.

"Om man inte försöker bromsa den här utvecklingen finns risken för att det blir ett abrupt prisfall längre fram, en krasch helt enkelt", fortsätter Mats Dillén.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom