"Prisrallyt för bostäder kan vara över"

2016-01-12 09:13 Affärsvärlden SIX
Olikfärgade hyreshus i Sundbyberg. Foto: Hasse Holmberg / TT

De svenska hushållens förväntningar på stigande bostadspriser sjunker nu, och nedgången är starkast i Stockholms län, enligt Skops senaste undersökning.

"Prisrallyt för bostäder kan vara över", kommenterar Örjan Hultåker på Skop.

"Prisförväntningarna för hela riket nådde sin topp i juni. Därefter har det under hösten och fram till årsskiftet etablerats en starkt nedåtriktad trend", uppger han.

"Trenden är nu så starkt etablerad att det krävs starka signaler om en ökad efterfrågan parad med signaler om kraftigt ökad betalningsförmåga på bostadsmarknaden för att förväntningarna skall vända uppåt. Talet om amorteringskrav och liknande åtgärder kan förstärka den nedåtriktade trenden", fortsätter Örjan Hultåker. Skops förväntansindex för villapriserna var +42 i undersökningen, en nedgång med 12 enheter sedan oktober. Förväntansindex är skillnaden mellan dem som tror att villapriserna är högre respektive lägre om ett år.

51 procent tror att villapriserna är högre om ett år (60 procent i föregående undersökning), 40 procent tror på oförändrade priser (33) och 9 procent bedömer att priserna kommer sjunka (6).

Förväntansindex för bostadsrättspriserna var +47, en nedgång från +58 vid föregående undersökning.

57 procent tror att bostadsrättspriserna är högre om ett år (65), 34 procent räknar med oförändrade priser (27) och övriga 10 procent bedömer att priserna kommer sjunka (7).

46 procent (47) skulle välja fast bunden ränta i fem år om de skulle ta ett nytt lån i dag. 54 procent (53) skulle välja rörlig.

Undersökningen genomfördes mellan den 7-28 december och omfattade 1.000 personer mellan 18 och 84 år.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom