Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Riksgälden: Så kan bopriserna se ut de kommande tio åren

2019-05-28 11:20
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Enligt en rapport från Riksgälden kan de kommande tio åren innebära ett tydligt trendbrott.

De kommande tio åren kommer bostadspriserna sannolikt öka betydligt långsammare än vad de gjort historiskt.

Det skriver Mårten Bjellerup, prognoschef på Riksgäldens avdelning för ekonomisk analys, och Lina Majtorp, ekonom på samma avdelning, i en fokusrapport om bostadsprisernas utveckling.

Syftet med rapporten är att analysera utvecklingen av bostadspriserna för att förstå den historiska utvecklingen och göra prognoser för priserna framöver.

Historiskt har priserna letts av utvecklingen av hushållens inkomster och låneräntor, samt ett skifte nedåt i samband med införandet av bolånetaket 2010.

Enligt modellen kommer de kommande tio åren innebära ett tydligt trendbrott i och med att priserna sannolikt kommer att öka påtagligt långsammare än vad de gjort historiskt, även om den allmänna ekonomiska utvecklingen blir mer gynnsam än i huvudscenariot. Analysen pekar också på att det finns skäl att anta att det skärpta amorteringskravet kan ha en långsiktig effekt på prisutvecklingen, "en dämpning som på kortare sikt kan komma att förstärkas av ett stort utbud av nybyggda bostäder".

Ändras förutsättningarna kan prisutvecklingen framöver dock se annorlunda ut.

"Till exempel på grund av att det nuvarande låga ränteläget består under en längre period än förväntat eller om ekonomisk-politiska beslut påtagligt ändrar förutsättningarna på bostadsmarknaden", skriver rapportförfattarna.

En annan faktor som talar för fortsatt stigande priser i storstäderna är hyresmarknaden. Det huvudsakliga alternativet för många som vill skaffa bostad på kort varsel är att köpa en.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom