Så hög är svenskarnas bolåneränta

2012-06-29 09:55 Affärsvärlden Redaktionen

Enligt SCB har snitträntorna för svenskarnas bostadslån sjunkit något i maj.

De monetära finansinstitutens utlåning till hushållen ökade med 4,6 procent i maj jämfört med samma månad föregående år. Föregående månad var ökningstakten 4,8 procent.

Det visar Riksbankens finansmarknadsstatistik, som publiceras av SCB.

Penningmängden mätt som M1, det vill säga allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt avistainlåning, ökade med 4,0 procent i maj, jämfört med samma månad föregående år.

Föregående månad ökade M1 med 4,3 procent.

Det bredare måttet M3, som består av M1 och även inkluderar inlåning med vissa villkor samt korta värdepapper, steg med 9,0 procent. Föregående månad steg M3 med 10,1 procent.

Utlåningen för bostadsändamål uppgick sammanlagt till 2.159 miljarder kronor i slutet av april, en ökning med 4,9 miljarder jämfört med samma månad föregående år.

De monetära finansinstitutens utlåning till icke-finansiella företag uppgick till 1.863 miljarder kronor i maj, upp med 4,5 procent jämfört med samma månad föregående år. Föregående månad var förändringstakten +5,3 procent.

Utlåningsräntorna på nya avtal till hushåll uppgick till 3,3,92 procent i maj, jämfört med 3,94 procent månaden före.

Nyutlåningsräntorna till icke-finansiella företag uppgick i genomsnitt till 3,56 procent i maj, jämfört med 3,45 procent föregående månad.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet