Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Så slår amorteringskravet vid köp av nyproduktion

2015-03-16 09:27
Nyproducerade bostäder vid Liljeholmskajen, Stockholm. Foto: JM

Den 1 augusti träder Finansinspektionens nya amorteringskrav i kraft. Men vad gäller för den som ska köpa eller har köpt en nyproducerad bostad med inflyttning efter att reglerna börjat gälla?

Den som köper en nyproducerad bostad gör det oftast innan fastigheten har byggts.

I de flesta fall dröjer det mellan 1-3 år från det att ett första bokningsavtal med byggbolaget har skrivits tills dess att inflyttning sker. Själva lånet för bostaden tas också först i samband med inflyttningsdagen.

Hur påverkar då FI:s nya amorteringsregler den som nyligen har köpt eller tänker köpa en nyproducerad bostad – där inflyttning sker efter det att reglerna trätt i kraft den 1 augusti?

Enligt FI beror det på när det bindande köpeavtalet skrivs. Undertecknas avtalet före den 1 augusti omfattas bostaden inte av de nya amorteringsreglerna, uppger Karin Boman Röding, pressekreterare på FI, för Affärsvärlden.

JM är Sveriges största bostadsproducent. Enligt dem kan ett bindande köpeavtal tecknas ”när bostadsrättsföreningen har erhållit tillstånd att ta emot förskott alternativt när bostadsrättsföreningens ekonomiska plan har registrerats hos Bolagsverket”. I genomsnitt sker detta ett år före inflyttning.

För den som har köpt en tomt men ännu inte låtit uppföra ett hus är situationen något krångligare. Egentligen kan ingen bank ge ett bolån till en bostad som inte finns. Däremot kan banken lämna ett byggnadskreditiv vid uppförandet av ett nytt hus, något som FI berör i en remisspromemoria kring de nya amorteringsreglerna.

FI:s nya amorteringsregler

  • Nya bolånetagare ska amortera ner sina bolån till 50 procent av bostadens värde.
  • Amorteringskravet ska gälla för alla nya lån, som ges med en bostad som säkerhet, från och med den 1 augusti 2015.
  • Nya lån ska amorteras ner i två steg. Ett lån med en belåningsgrad över 70 procent ska amorteras med minst 2 procent av det ursprungliga lånebeloppet varje år.
  • Hushåll med ett lån under 70 procents belåningsgrad ska amortera minst 1 procent per år till dess att belåningsgraden är 50 procent.
  • Omvärdering av bostaden får göras vart femte år.
  • Reglerna ska gälla alla banker och kreditmarknadsföretag.

(Källa: FI)

Så påverkas hushållets ekonomi

Nedan har FI tagit fram några exempel på hur regleringen påverkar olika hushåll. Alla exempel utgår från en belåningsgrad på 85 procent:

  • För ett hushåll med 1 miljon kronor i lån blir den månatliga amorteringen 1 700 kronor. Det ska ställas mot den amortering på 1 200 kronor som samma hushåll har idag med Bankföreningens befintliga rekommendation.
  • Lånar hushållet 2,5 miljoner kronor ökar amorteringen till 4 200 kronor i månaden från dagens 2 900 kronor i månaden.
  • Tar hushållet ett lån på 5 miljoner kronor behöver de amortera 8 300 kronor i månaden mot dagens 5 900 kronor i månaden.

Ola Söderlind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom