Så väl fungerar bolånetaket

2012-03-13 10:19 Affärsvärlden Redaktionen

För första gången sedan 2002 minskar belåningsgraden i de svenska hushållen.

Andelen hushåll med nya lån över 85 procent har mer än halverats sedan 2009. Nu är siffran 9 procent att jämföra med 20 procent för två år sedan.

Det skriver Finansinspektionen, FI, med anledning av en undersökning av hur bolånetaket har fungerat, enligt ett pressmeddelande.

"Undersökningen visar att bolånetaket fungerar. För första gången sen 2002, då jämförbara uppgifter finns tillgängliga, har belåningsgraderna sjunkit i Sverige", skriver FI.

FI:s undersökning av bolånetaket baseras på samlad data om bankernas utlåning samt ett detaljerat stickprov av beviljade bolån mellan den 26 september och 6 oktober 2011.

Affärsvärlden Redaktionen

Premiumnyheter

Aktuellt inom