Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Skuldlättnader för isländska hushåll

2014-03-27 11:40
Foto: AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File/TT

Den isländska regeringen tänker skriva ned hushållens skulder med runt 150 miljarder isländska kronor, cirka 7,5 miljarder svenska kronor.

På onsdagen presenterade Islands regering två nya lagförslag för landets riksdag Alltinget. Förslagen går i korta drag ut på att minska hushållens skuldbörda och samtidigt underlätta för förstagångsköpare att komma in på bostadsmarknaden.

Åtgärderna beräknas kosta 150 miljarder isländska kronor och minska skuldsättningen för upp emot 100 000 hushåll med cirka 20 procent i snitt. Den isländska populationen uppgår till drygt 320 000.

När förslaget har godkänts av Alltinget är det fritt fram för landets bolåntagare att ansöka om skuldlättnader. Det maximala nedskrivningsbeloppet är 4 miljoner isländska kronor, cirka 200 000 svenska kronor, per hushåll. Det skriver den isländska regeringen i ett pressmeddelande.

Ola Söderlind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom