Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Statliga SBAB sänker bolåneräntorna

2017-05-04 08:36
Foto: IBL

Det rådande lågränteläget påverkar bankernas upplåningskostnader och därmed marginalerna på bolån. Med anledning av de höga bolånemarginalerna konstaterar SBAB att utrymme finns att sänka listräntan med 0,10 procentenheter, det framgår av ett pressmeddelande.

Med anledning av de höga bolånemarginalerna konstaterar SBAB att utrymme finns att sänka listräntan med 0,10 procentenheter för de två kortaste bindningstiderna, tre månader och ett år. Som en konsekvens av sänkningen av listräntan förväntas också genomsnittsräntan sjunka med cirka 0,10 procentenheter. Sänkningen av tremånadersräntan medför att nya kunder får en lägre bolåneränta men även SBAB:s befintliga kunder med tremånadersränta, ca 70 % av bolånekunderna, får ta del av sänkningen.

Sänkningen gäller från och med idag, den 4 maj 2017. Sänkningen ligger i linje med SBAB:s ambition att vara transparent i såväl pris- som affärsmodell. 

 

Bindningstid

 Förändring (%) 

 Listränta (%) 

 Genomsnittsränta april (%) 

3 månader

- 0,10

1,59

1,53

1 år

- 0,10

1,59

1,52

2 år

Oförändrad

1,69

1,46

3 år

Oförändrad

1,89

1,76

4 år

Oförändrad

2,11

1,91

5 år

Oförändrad

2,36

2,21

7 år

Oförändrad

2,80

2,65

10 år

Oförändrad

3,29

3,04

 

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom