Stiltje på husmarknaden

2012-04-12 08:48 Affärsvärlden Redaktionen

Någon vändning på husmarknaden har inte skett under 2012.

Priserna på permanenta småhus var oförändrade under perioden januari till och med mars jämfört med närmast föregående tremånadersperiod, enligt statistik från SCB.

Jämfört med samma period för ett år sedan sjönk priserna 2 procent.

Medelpriset i hela landet för ett småhus var under tremånadersperioden 2,155 miljoner kronor.

SCB skriver att det råder kraftig eftersläpning för Fastighetsinskrivningen vid Lantmäteriet. Flertalet av de redovisade köpen under senaste tremånadersperioden avser därför månaderna januari-februari. Eftersläpningen är som kraftigast i mars, men även för februari är eftersläpningen stor.

Av denna anledning har SCB ingen statistik över prisförändringen mellan februari och mars.

Småhusprisernas utveckling i %

  3m-3m å-å
Riket 0 -2
Storstockholm 2 -1
Storgöteborg -1 -5
Stormalmö 3 -4

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet