Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Större utbud än efterfrågan på bostadsrätter

2019-05-29 07:38
Foto: Karin Grundeus/Booli

Utbudet överstiger efterfrågan på svensk bostadsrättsmarknad. Det skriver SBAB som utifrån siffror från bostadssajten Booli undersökt hur utbudet såg ut på nyproduktions- respektive begagnatmarknaden under i april i år, jämfört med april 2018.

"I riket som helhet har andelen nyproducerade bostadsrätter till salu i april minskat något jämfört med förra året. I nio län har nyproduktionsmarknaden minskat. Bostadsrättsutbudet för begagnade bostäder har ökat i alla län förutom i Örebro och på Gotland", skriver SBAB.

I riket som helhet fanns det 20.623 begagnade lägenheter till salu, i april i fjol fanns det 19.526 enheter.

"Förklaringen till det ökade utbudet på begagnatmarknaden ligger inte i att fler vill säja sina bostadsrätter samtidigt, orsaken ligger i att fler väljer att sälja innan de köper ny bostad, det påverkar förmedlingstiderna", säger SBAB:s boendeekonom Claudia Wörmann i en kommentar.

Hon lägger till att det nu, till skillnad mot för ett par år sedan, är väldigt ovanligt att lägenheter säljs före visning.

"Det byggs upp ett förråd av bostäder till salu helt enkelt. För en del har det blivit svårare att köpa bostad, det påverkar efterfrågan, så i dag är det helt klart så att utbudet överstiger efterfrågan", fortsätter hon.

Antalet nyproducerade bostadsrätter till salu var 19.022 enheter i riket, ned från 19.888 stycken i april 2018.

"68 procent av alla nya bostadsrätter som var till salu i april fanns i storstadslänen. I en del län där nyproduktionsmarknaden minskat kan man koppla det till enstaka projekt som sålt slut. I andra län, med hög nyproduktionstakt och många projekt som exempelvis i Uppsala och i Stockholm kan minskningen förklaras av att man dragit i bromsen", säger hon.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom