Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Svenskarnas lån fortsätter öka

2012-01-27 08:37

Även om utlåningstakten minskar något fortsätter bostadslånen att öka i snabb takt.

De monetära finansinstitutens utlåning till hushållen ökade med 5,2 procent i december jämfört med samma månad föregående år. Föregående månad var ökningstakten 5,3 procent.

Det visar Riksbankens finansmarknadsstatistik, som publiceras av SCB.

Penningmängden mätt som M1, det vill säga allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt avistainlåning, ökade med 0,9 procent i december, jämfört med samma månad föregående år.

Föregående månad ökade M1 med 0,2 procent.

Det bredare måttet M3, som består av M1 och även inkluderar inlåning med vissa villkor samt korta värdepapper, steg med 6,3 procent. Föregående månad steg M3 med 6,3 procent.

Utlåningen för bostadsändamål uppgick sammanlagt till 2.124 miljarder kronor i slutet av december, en ökning med 5,4 procent jämfört med samma månad föregående år, vilket kan jämföras med +5,6 procent i november.

De monetära finansinstitutens utlåning till icke-finansiella företag uppgick till 1.825 miljarder kronor i december, upp med 7,0 procent jämfört med samma månad föregående år. Föregående månad var förändringstakten +5,5 procent.

Utlåningsräntorna på nya avtal till hushåll uppgick till 4,25 procent i december, jämfört med 4,30 procent månaden före.

Nyutlåningsräntorna till icke-finansiella företag uppgick i genomsnitt till 3,82 procent i december, jämfört med 3,83 procent föregående månad.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom