Swedbanks boindex sjunker

2016-01-20 09:21 Affärsvärlden SIX

Swedbanks Boindex för Sverige sjönk till 126,2 under det fjärde kvartalet 2015, från 130,8 under föregående kvartal.

"Trots nedgången är fjärde kvartalets siffra är den fjärde högsta vi uppmätt sedan vi började mätningarna 1995. Nedgången förklaras med kraftigt ökande priser, ökande amorteringar och höjda energipriser samtidigt som räntenedgången planade ut", skriver Swedbank.

Som tidigare ser Swedbank en tudelad marknad med stark köpkraft i mindre kommuner och svag köpkraft för bostadsrätter i Stockholm och Göteborg.

"Liksom tidigare är marginaler goda vid småhus- och bostadsrättsköp sett till landet som helhet. Marginalerna var dock sämre i de tre storstadsregionerna och mycket låga i städerna Stockholm och Göteborg, speciellt gäller det bostadsrätter. Det anmärkningsvärda är de negativa marginaler vi såg på bostadsrättsmarknaden i dessa städer har ytterligare försvagats", skriver Swedbank.

Historiskt finns en stark korrelation mellan årlig prisutveckling och Swedbank Boindex, vilket pekar på att prisökningarna i Stockholm och Göteborg är högre än motiverat, uppger banken.

Boindex mäter husköpkraften utifrån medianpriser på småhus. Boindex är 100 när hushållen använder 30 procent av den disponibla inkomsten till boendekostnader. När Boindex överstiger 100 har hushållen råd med sitt boende enligt den fastställda normen.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom