Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Trendbrott för hushållens köpkraft

2017-09-25 09:03
Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Bostadsköpkraften, som Swedbank Boindex mäter, ökar för första gången på sju kvartal, till följd av något sjunkande priser för bostadsrätter, högre disponibel inkomst och en viss räntenedgång.

Det skriver Swedbank i ett pressmeddelande.

Boindex för riket som helhet steg till 117,8 under andra kvartalet från 115,9 kvartalet före. För småhus steg indexet till 123,4 från 121,3 medan indexet för bostadsrätter steg till 106,2 från 105,0. För bostadsrätter är detta ändå den tredje svagaste noteringen sedan det tredje kvartalet 2008.

Boindex är 100 när hushållen använder 30 procent av sin disponibelinkomst till boendekostnader. Historiska erfarenheter visar att när hushållens använder mer än 30 procent av sin disponibelinkomst till boendet uppstår problem på bostadsmarknaden.

Sämst marginaler, det vill säga lägst boindex, finns för bostadsrätter i Stockholms och Göteborgs stad, men boindex stiger här något.

"Prisutvecklingen på bostäder har totalt sett bromsat in, i Stockholms- och Göteborgsområdet står nu bostadsrättspriserna stilla. Inbromsningen har lett till en större harmoni mellan prisökningstakt och köpkraftsutveckling, där första kvartalet var ett undantag", säger Jan Ihrfelt, analytiker på Swedbanks samarbetspartner Kepler Cheuvreux, i en kommentar.

Han tillägger dock att det är värt att hålla lite extra koll på Malmö framöver, där utvecklingen går åt andra hållet tack vare ganska kraftigt stigande bostadspriser.

Swedbank skriver att det historiskt finns en stark korrelation mellan årlig prisutveckling och Swedbank Boindex. Under de senaste två åren med kraftigt stigande bostadspriser har dock kopplingen mellan köpkraft och prisutveckling på många ställen gått isär, men trenderna börjar nu hitta tillbaka till varandra, vilket visas under det andra kvartalet.

"Fortfarande är det en bit kvar innan det råder full harmoni", skriver Swedbank.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom