Valueguard: Så mycket har bostadspriserna stigit

2017-03-14 10:21 Direkt Affärsvärlden
Bostadsannonser. Foto: All over press

Bostadsrättspriserna i Sverige steg 1,1 procent i februari jämfört med föregående månad, medan villapriserna steg 1,2 procent. Det visar boprisindex från Valueguard.

Under den senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna i Sverige stigit 4,3 procent jämfört med föregående tremånadersperiod, och villapriserna har stigit 4,8 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 8,2 procent samtidigt som villapriserna stigit 8,8 procent.

Det sammanvägda indexet för hela Sverige, HOXSWE, steg 1,2 procent i februari jämfört med föregående månad, steg 4,6 procent under den senaste tremånadersperioden och steg 8,6 procent under de senaste tolv månaderna.

Justerat för säsongseffekter ökade HOXSWE med 0,6 procent under februari jämfört med januari. Den säsongsjusterade ökningen för bostadsrättsindex i riket var 0,7 procent och för villaindex 0,6 procent.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Mäklarstatistik, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

LÄS MER: Mäklarna tror på boprislyft 2017

Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB, noterar i en kommentar att bostadsmarknaden verkar stå pall för den osäkerhet i omvärlden som råder, som effekterna av brexit, Trumps politik och osäkra valutgångar i bland annat Frankrike och Holland.

"Hur dessa omvärldsfaktorer kommer att påverka oss i Sverige diskuteras flitigt. Frågan är hur mycket av dessa faktorer och de kringgärdande diskussionerna om effekterna som påverkar den enskilda människans beslut att byta boende. Inte så mycket är mitt svar", säger Claudia Wörmann.

Erik Olsson Fastighetsförmedling konstaterar i en kommentar att det finns fler och fler tecken på att hushållen är mindre oroade över bostadsmarknaden och sina bostadslån än tidigare, vilket skapar ökad räntekänslighet och politisk risk.

Erik Olsson Bostadsindex (EOBi) visar att förväntningarna på stigande bostadspriser inte har varit så starka som nu, och att visningsbesökarna inte har räknat med lika låga bolåneräntor som de gör nu sedan sensommaren 2015. Besökarna kalkylerar med en rörlig bolåneränta på 2,95 procent, vilket är andra gången någonsin sedan EOBi introducerades i oktober 2010 som man kalkylerar med en bolåneränta under 3 procent.

Det förklarar i sin tur varför man planerar att köpa ny bostad med större belåning där belåningsgraden påminner om nivåerna i EOBi sommaren 2015.

"Vi hoppas detta inte är ett tecken på att bostadsmarknaden håller på att drabbas av hybris. Det är viktigt att vi skapar långsiktigt hållbara bostadspriser genom att resten av ekonomin kommer i kapp bostadspriserna", uppger Erik Olsson i en kommentar.

Direkt Affärsvärlden

Premiumnyheter

Aktuellt inom