Valueguard: Villapriserna smygökar

2012-04-17 08:35 Ola Söderlind
Valueguards HOX-index fram till och med mars 2012. Foto: Valueguard

Enligt senaste statistiken från Valueguards HOX-index visar att det är på villamarknaden vi hittar den största prisökningen under första kvartalet i år.

Bostadsrättspriserna i Sverige steg 1,7 procent mellan februari och mars, medan villapriserna steg 0,8 procent. Under de senaste tre månaderna har priserna på bostadsrätter stigit med 5,7 procent i Sverige som helhet. Villapriserna har under samma period stigit med 7,3 procent, visar statistik från Valueguard.

I Stockholm har villapriserna ökat mest under första kvartalet i år: 9,3 procent. Ändå har villapriserna sett på årsbasis fallit med 3,6 procent. Bostadsrättspriserna har under samma period i stället stigit 1,3 procent.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Mäklarstatistik, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Det sammanvägda indexet för hela Sverige, HOX-index, steg med 1,1 procent i mars. Under den senaste tremånadersperioden steg index 7,0 procent. Under det senaste året sjönk HOX med 2,6 procent.

Prisutveckling procent:

Bostadsrätter m-m 3mån 12 mån
Sverige 1,1 5,7 1,3
Stockholm 1,8 5,7 1,9
Göteborg 2,1 6,7 1,5
Malmö 1,7 2,2 -5,6
Villor m-m 3 mån 12 mån
Sverige 0,8 7,3 -3,6
Stockholm 0,1 9,3 -3,1
Göteborg 1,7 5,8 -1,3
Malmö 0,9 2,0 -4,9

Ola Söderlind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet