Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Kepler Cheuvreux sänker Oscar Properties

2019-02-19 07:26

Kepler Cheuvreux sänker sin rekommendation för Oscar Properties

Ett lägre förväntat kassainflöde för Oscar Properties under 2019 än tidigare bedömning ökar osäkerheten.

Det skriver Kepler Cheuvreux som förklaring till att rekommendationen för aktien sänks till behåll från köp medan riktkursen, som Direkt rapporterat om, kapas till 13:50 från 27 kronor.

"Vi sänker prognosen över förväntat kassaflöde från 1,6 miljarder kronor till 1 miljard kronor. Med svagare kassainflöde under 2019 ökar osäkerheten något", skriver analyshuset.

Oscar Properties hade likvida medel om 102 miljoner kronor vid årsskiftet, efter ett negativt kassaflöde om 261 miljoner kronor under det fjärde kvartalet.

Under 2019 har bolaget sammantaget finansiering om 1.113 miljoner kronor som förfaller. Därutöver finns 134.601 utestående preferensaktier av serie B, för vilka ägare kan begära inlösen under mars till kursen 500 kronor. Det skulle kunna medföra ytterligare 67 miljoner kronor i återbetalning.

Vd:n Oscar Engelbert framhöll efter bokslutet till medier att det kommer att ske mycket inflyttningar under årets första halvår. Eftersom stora delar av en bostadsköpares betalning sker först i samband med inflyttning ger det i sin tur kassaflödestillskott först efter att hela summan för byggnationen har betalats.

"Efter att kunderna har flyttat in och betalat för sina lägenheter, ligger pengarna frysta hos bostadsrättsföreningen under cirka tre månader innan de betalas ut till Oscar Properties. Då flera lägenheter var klara i slutet av 2018 är kassaflödena något försenade", skriver Kepler Cheuvreux.

Investmentbanken anser att "kassaflödet under det fjärde kvartalet var mer eller mindre enligt förväntan. Å andra sidan var antalet överlämnade lägenheter högre än förväntat, vilket innebär färre lägenheter under detta år, och således svagare kassaflöden", heter det vidare.

Den första av de två skyskraporna vid gränsen mellan Stockholm och Solna, det norra tornet Innovationen med 182 bostäder varav 180 sålts, ska stå helt färdigt tidigt i år. Oscar Properties sålde under 2018 exempelvis husets topplägenhet på 281 kvadrat för 66 miljoner kronor.

Oscar Properties fortsatte ned 4,6 procent till 12:76 kronor i tisdagens öppningshandel. Bokslutet fick stamaktien att falla 13 procent på måndagen. Preferensaktien med rätt till inlösen tappade 10 procent på måndagen till 400 kronor och ligger kvar på den nivån i tisdagens öppningshandel.

Preferensaktien utan rätt till inlösenbegäran föll 20 procent till 94:60 kronor på måndagen och drar upp något till 95 kronor på tisdagsförmiddagen. Denna har en årlig utdelning om 20 kronor samt ger vid eventuell likvidation av bolaget rätt till företräde om 300 kronor per preferensaktie.

Bolaget har inte svarat Nyhetsbyrån Direkt på frågor om huruvida inkommande likvider från projekt i slutfas bedöms räcka för att täcka betalningar av lån som förfaller, kombinerat med utbetalningar relaterat till preferensaktier. Oscar Properties svarar inte heller på frågan huruvida bolaget för några samtal om förlängning av sin finansiering.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom