Annehem ökade förvaltningsresultatet under andra kvartalet

Fastighetsbolaget Annehem redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.
Annehem
Peab är även Annehems största hyresgäst. I bild syns kontorsbyggnaden "Peab Center" i Solna i Stockholm. Foto: Annehem

Hyresintäkterna uppgick till 45,5 miljoner kronor (36,7), en ökning med 24,0 % mot föregående år och förvaltningsresultatet uppgick till 21,9 miljoner kronor (6,8), en ökning med 222,1 % mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 39,6 miljoner kronor (27,8).

Resultat per aktie hamnade på 0,34 kronor (0,09), vilket innebär en ökning med 277,8 % mot föregående år.

Substansvärde per aktie uppgick till 37,9 kronor (26,6).

Annehem, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Hyresintäkter 45,5 36,7 24,0%
Förvaltningsresultat 21,9 6,8 222,1%
Resultat per aktie, kronor 0,34 0,09 277,8%