Fortsatt god köpkraft – men detta kan grusa mångas bostadsdrömmar

Hushållens möjligheter att köpa bostad är fortsatt god, visar Swedbank Boindex, men allt fler kan komma att omfattas av det högsta amorteringskravet, vilket kan grusa mångas bostadsdrömmar.
Bostad
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Swedbanks Boindex för småhus och bostadsrätter låg kvar på 115 under sista kvartalet 2020, vilket innebär att den som köper en bostad idag i snitt behöver lägga 26% av sin disponibla inkomst på boendekostnader.

”Den generella köpkraften för hushållen på bostadsmarknaden är fortfarande god. Men de allt högre bostadspriserna leder till högre skuldsättning och gör att fler kan omfattas av det högsta amorteringskravet på 3% framöver”, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom, i ett pressmeddelande, och fortsätter:

”Det kan grusa mångas bostadsdrömmar i framtiden och är en fråga som politikerna skulle behöva ta itu med.”

Samtidigt råder stora skillnader mellan olika typhushåll och olika delar av landet, visar Boindex.

”Ensamstående med barn i Stockholm och Göteborg har det tuffast på bostadsmarknaden. Unga förstagångsköpare i framför allt Stockholm har det också svårt, men kan de tänka sig att köpa en bostadsrätt i en närförort ser situationen betydligt bättre ut”, säger Arturo Arques.