Heimstaden ökade förvaltningsresultatet under första kvartalet

Fastighetsbolaget Heimstaden redovisar ökat förvaltningsresultat under första kvartalet.
Heimstaden
Heimstaden äger strax över 100 000 hyreslägenheter som värderas till omkring 135 miljarder kronor. Merparten finns i Norden, Nederländerna och Tjeckien.
Hyresintäkterna uppgick till 2 066 miljoner kronor (1 497), en ökning med 38,0% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 1 246 miljoner kronor (857), en ökning med 45,4% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 1 133 miljoner kronor (814), en ökning med 39,2% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 4 749 miljoner kronor (2 370).

Resultatet efter skatt blev 3 723 miljoner kronor (1 665), en ökning med 123,6 procent mot föregående år.

Nettobelåningsgraden uppgår till 43,3 procent (44,4)

”Jag är stolt över att Heimstaden fortsätter att upprätthålla en hög effektivitet i verksamheten, något som är möjligt på grund av kompetenta och flexibla kollegor som gör det där lilla extra varje dag och som sätter en ära i att lösa kundernas behov över förväntan. Genom att hålla fast vid våra kärnvärden och samarbeta med partners som delar vårt synsätt fortsätter vi att sträva mot våra ambitiösa mål och utforska nya möjligheter under 2021 och i framtiden”, säger VD:n Patrik Hall.

Heimstaden, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Hyresintäkter 2 066 1 497 38,0%
Driftöverskott 1 246 857 45,4%
Förvaltningsresultat 1 133 814 39,2%
Resultat före skatt 4 749 2 370 100,4%
Nettoresultat 3 723 1 665 123,6%