Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Stiftelsen Affärsvärlden

Stipendier för år 2018
Stiftelsen Affärsvärlden

• Funderar du på att gå en kurs eller utbildning?

• Söker du finansiering till forskning?

• Planerar du ett större journalistiskt projekt?

Stiftelsen Affärsvärlden delar ut närmare 400 000 kronor årligen. Stipendierna riktar sig till yrkesverksamma ekonomijournalister och forskare inom ekonomijournalistik.

I första hand premieras projekt med ett tydligt syfte och en detaljerad plan. För att ge några exempel: vid ansökan bidrag till en utbildning bör ansökande ange exakt vilken kurs det rör sig om och vilket utbildningstillfälle det gäller, samt hur antagningsmöjligheterna ser ut. Vid ansökning om bidrag för bokprojekt, är det en fördel att kunna visa en tydlig plan för när boken ska ges ut och på vilket förlag eller liknande. Är det ett reportageprojekt det gäller, ange när det ska vara klart var och var det ska publiceras.

Annan extern finansiering är en fördel men inget krav.

Stiftelsen Affärsvärlden har inga fasta stipendiebelopp, men de beviljade summorna har historiskt tenderat att ligga på mellan 5 000 och 80 000 kronor.

Ansökningarna granskas av Stiftelsen Affärsvärldens stipendiekommitté, som består av ledamöter i stiftelsens styrelse. Eventuella frågor kring stipendierna mejlas till stiftelsen@affarsvarlden.se

Ansök här

Sista ansökningsdag är den 15 mars 2018. Besked lämnas senast 1 juni.

Stiftelsen Affärsvärlden förbehåller sig rätten att publicera vilka som tilldelats 2017 års stipendier, om inget annat skriftligen överenskommits. Stipendiaterna ska inom ett år efter tilldelat stipendium kortfattat redovisa resultatet av projektet som stöttas av Stiftelsen Affärsvärlden.

I fjol beviljade sammanlagt 350 000 kronor till 16 ansökningar (18 stipendiater). Databasjournalistik, digital bildjournalistik, vetenskap- och branschanalyser, samhälls- och makroekonomi, kvinnors kapitalförvaltning, svensk-amerikanska handelsrelationer samt pressetik i en digital mediavärld är några av områdena som stöttades.

Syftet med stipendierna är att främja svenskt näringsliv genom att stödja näringslivsjournalistiken i form av ekonomiska bidrag till utbildning och forskning till såväl lärosäten och lärare som till enskilda ekonomijournalister och skribenter.

Om Stiftelsen Affärsvärlden

Tidningen Affärsvärlden har getts ut sedan år 1901. Stiftelsen grundades år 1966, under en ekonomiskt ansträngd tid för tidningen, för att främja svenskt näringsliv genom att verka för utgivande av en eller flera titlar. Stiftelsen äger rättigheterna till utgivningsbeviset och varumärket Affärsvärlden, som ges ut i samarbete med Alma Talent AB, en del av finländska Alma Media-koncernen. Sedan år 1988 stödjer Stiftelsen svensk ekonomi- och näringslivsjournalistik genom ekonomiska bidrag till utbildning och forskning. 

Huvudmän för Stiftelsen är Svenskt Näringsliv, Svenska Bankföreningen och Stockholms Handelskammare.

Stiftelsens styrelse:

Anna Karin Källén (ordförande), företagare
Viveka Ekberg, professionell styrelseledamot
Lennart Francke, senior advisor
Johan Hansing, chefsekonom, Svenska Bankföreningen
Ulf Jakobsson, docent
Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare
Erik Wahlin, chefredaktör och ansvarig utgivare, Affärsvärlden

Aktuellt inom

Webbtv

Bostad & fastighet

Analys

Senaste nytt