Vi upplever för tillfället problem med vår inloggningstjänst, allt material är för tillfället upplåst
Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Värdepapperspolicy för ekonomijournalister

Nyanställda, fast anställda och uppdragstagare/frilansare på Affärsvärlden omfattas av nedanstående värdepapperspolicy.

 • Alla värdepappersinnehav ska anmälas till ansvarig utgivare eller av ansvarig utgivare utsedd person. Köp och försäljningar ska rapporteras senaste en vecka efter genomförd affär. Rapporteringsplikt gäller även för värdepappersaffärer där medarbetaren har ett förvaltningsuppdrag eller fungerar som placeringsrådgivare för såväl familjemedlemmar som utomstående personer eller bolag.
   
 • Med värdepapper menas aktier, optioner, konvertibler, terminer och andra värdepappersinstrument med aktier som bas. Regelbundet fondsparande omfattas ej av anmälningsplikten.
   
 • Kurspåverkande information får inte utnyttjas innan den är allmänt känd.
   
 • Medarbetare får ej skriva kurspåverkande artiklar om bolag där de eller närstående har ägarintressen utan att rådgöra med ansvarig utgivare.
   
 • Arbetsledare får inte lägga ut uppdrag som kan påverka egna värdepappersinnehav utan att samråda med ansvarig utgivare.
   
 • Placering i värdepapper får endast ske med avsikt att innehavstiden ska överstiga en månad. Om särskilda skäl föreligger för kortare tidsperiod bör medarbetaren rådgöra med ansvarig utgivare. Tidsbegränsningen gäller inte vid försäljning av förlustaktier.
   
 • Medarbetare tillåts inte ha uppdrag eller rådgivande funktion i noterat bolag, eller bolag på väg att noteras utan tillstånd från ansvarig utgivare. Detsamma gäller för bolag som bedriver värdepappershandel eller placeringsrådgivande verksamhet.
   

Bakom värdepapperspolicyn står förutom Affärsvärlden även Börsveckan, Ekonominyheterna, Dagens Industri, Di.se, DiTV, N24, Privata Affärer, SvD Näringsliv och Veckans Affärer. Stockholm, februari 2006.
 


 

Hur hanteras mina personuppgifter?

Affärsvärlden följer gemensamma regler framtagna av Alma Talent.

Klicka här för att läsa om hur vi hanterar personuppgifter.

 

Aktuellt inom

Webbtv

Bostad & fastighet

Analys

Senaste nytt