Om erbjudandet

Erbjudande 50 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 80%
Börsvärde efter notering 170 Mkr
Teckningskurs 24 SEK
Sista teckningsdag 2018-03-05
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 40 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 7.9 Mkr (15.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Remium
Certified Adviser/Mentor Remium
Övriga rådgivare Nordnet Bank, Gerard Jones, MAQS, Reddy Charlton, Hagberg & Aneborn FK

Bolagsfakta vid notering

Bolag Zutec
VD Brendan O'Riordan
Styrelseordförande Brian McGuire
Omsättning 24 Mkr
Antal anställda 31
Börsvärde efter notering 170 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3.51 miljoner aktier (49.5%)
Antal aktier efter notering 7.08 miljoner
Hemsida www.zutec.com/site
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
B.McGuire 57.7 Mkr 34%
M.White 11.5 Mkr 6.8%
Humle 10 Mkr 5.9%
Ålandsbanken 7 Mkr 4.1%
Oliver Molse, m.fl. 6 Mkr 3.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Humle 10 Mkr 20%
Ålandsbanken 7.1 Mkr 14.2%
Oliver Molse, m.fl. 6 Mkr 12%
LMK 4 Mkr 8%
Jens Miöen 3 Mkr 6%
Med flera
Totalt åtagande: 40 Mkr 80%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.