Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Avanza Pension får varning och sanktionsavgift från Finansinspektionen

2019-02-20 08:20
Foto: Jörgen Appelgren

Avanza Pension åker på en varning för bristfällig hantering av försäkringstekniska avsättningar och rapportering, samt ska betala en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor. Det uppger Finansinspektionen.

"FI:s utredning visar att bolaget inte har uppfyllt ett stort antal centrala delar i regelverket. Framförallt har detta gällt antaganden som ligger till grund för beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna. Regelöverträdelserna har bland annat lett till att det samlade värdet av bolagets avsättningar har blivit för lågt. FI:s utredning visar också att det funnits fel i Avanza Pensions rapportering och att bolaget inte har upprättat och följt styrdokument för rapportering", framgår det av ett pressmeddelande.

Innebörden av att avsättningarna har varit undervärderade är att styrelse och ledning i bolaget, samt FI, saknat kunskap om bolagets verkliga solvenssituation.

"Det har därmed inneburit en försvagning av konsumentskyddet. Styrelse och ledning kan också ha fått en alltför positiv bild av bolagets framtida intjäningsförmåga. FI och externa intressenter har också riskerat att få en felaktig bild av bolaget då det funnits omfattande brister i rapporteringen", skriver FI.

Avanza Pension ska ha inlett ett stort förändringsarbete för att rätta till bristerna.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom