Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Carnegie får dryga böter

2011-05-25 13:08

Carnegie, Skandiabanken och UBS får böta efter att ha brutit mot Stockholmsbörsens regler.

Disciplinnämnden vid Nasdaq OMX Stockholm utdömer vite för Carnegie, Skandiabanken och UBS, för att de har brutit mot börsens regelverk genom att förmedla säljorder med villkor som avvikit från aktuellt marknadsvärde.

Börsens disciplinnämnd har därför beslutat att ålägga handelsmedlemmarna ett vite på 400.000 kronor vardera, skriver Nasdaq OMX Stockholm i ett pressmeddelande.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom