Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Cassandra Oil förlorar i försäkringstvist

2019-03-29 12:37
Anders Olsson, Cassandra Oil. Foto: Calle Froste

Cassandra Oil, vars aktie numera är handlas via den så kallade Mangold-listan, förlorade i första instans i tvisten mot Länsförsäkringar.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrunden är den omfattande brand som ödelade stora delar av bolagets verkstadslokaler i Västerås våren 2017. Cassandra stämde Länsförsäkringar under hösten samma år för utebliven försäkringsersättning. Bolaget har tidigare hävdat att de berörda processanläggningarna var försäkrade till 74 miljoner kronor.

"Utfallet blev att tingsrätten inte bifaller Cassandras talan", skriver Cassandra vars anlitade advokater nu ska analysera domen inför ett överklagande till hovrätten.

Enligt domen i tingsrätten ska Cassandra ersätta Länsförsäkringar för rättegångskostnaderna om cirka 4,7 miljoner kronor.

"Som tidigare meddelats har bolaget finansieringsstöd för detta samt för kostnader för överklagande", skriver Cassandra.

Bolaget, som vill producera olja ur kolvätehaltigt material såsom uttjänta bildäck, avnoterades från First North sommaren 2018 efter att Nasdaq haft synpunkter på bolagets informationsgivning.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom