Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

EU bekräftar kartellräder mot telekombolag

2013-07-11 12:12

EU-kommissionen bekräftade på torsdagen att den har utfört gryningsräder i flera EU-länder mot telekombolag som tillhandahåller internetuppkoppling.

Kommissionen misstänker att företagen har brutit mot EU:s konkurrenslagstiftning och missbrukat sin dominerande marknadsställning.

Det tillkännagav kommissionen i ett pressmeddelande.

Kommissionen förklarade att de oannonserade inspektionerna ägde rum den 9 juli, men namngav inga företag eller EU-länder.

Maximalt kan kommissionen utdöma böter på 10 procent av företagets totala årliga omsättning. Eventuella bötesbelopp fastställs bland annat med utgångspunkt från varaktigheten av konkurrensbrottet, omfattningen av brottet och skadan för kunder och resten av ekonomin.

Inspektionerna är första steget i undersökningen av ett misstänkt missbruk av en dominerande marknadsställning.

Gryningsräderna betyder inte att företagen är skyldiga till konkurrensbrott, betonade kommissionen. De har rätt att försvara sig på olika sätt, till exempel vid en hearing.

Inga strikta tidsgränser finns för kommissionens kartellutredningar, till skillnad från utredningar av fusioner. Längden beror på olika faktorer som fallets komplexitet, företagens samarbetsvilja och hur de utnyttjar sina rättigheter till försvar.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom