Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

EU-dom: Skanska och NCC får betala kartellskadestånd

2019-03-14 10:17
Foto: Janerik Henriksson/TT, Pontus Lundahl/TT

Skanska och NCC ska betala privata skadestånd i den finländska asfaltskartellen. Det fastslog EU-domstolen i en dom på torsdagen.

Detta ska ske trots att konkurrensbrotten ägde rum innan de två företagen tog över två finländska bolag som var inblandade i kartellen.

"I en sådan situation, (...) där alla aktierna i de bolag som har deltagit i en kartell (...) har förvärvats av andra bolag, vilka upplöst de förstnämnda bolagen och fortsatt deras affärsverksamhet, är det de förvärvande bolagen som är ansvariga för den skada som kartellen har orsakat", löd domen.

Den 6 februari rekommenderade EU-domstolens svenske generaladvokat Nils Wahl i sitt förslag till dom, att domstolen skulle dra samma slutsats.

I Finland kom olika domstolsinstanser fram till olika slutsatser.

Asfaltskartellen drevs 1994-2002.

Sedan dess har Skanska Industrial Solutions, NCC Industry och Asfaltmix övertagit tillgångarna från kartelldeltagarna Sata-Asfaltti, Interasfaltti och Asfalttineliö.

Målet gäller alltså privata skadeståndskrav.

Utöver böter (konkurrensskadeavgift) som konkurrensmyndigheter kan utdöma ger EU-lagstiftningen möjlighet till skadeståndskrav från kunder, leverantörer och andra som har drabbats av en kartell.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom