Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

EU ger grönt ljus för hårdare bankkrav

2019-05-14 12:49
Foto: Imago stock/IBL

EU:s ministerråd gav på tisdagen det sista klartecknet för en uppdatering av EU:s bankkrislagstiftning, som inför hårdare krav.

Därmed kan de nya reglerna träda i kraft från mitten av 2021.

Europaparlamentet röstade för lagstiftningen den 14 april. Representanter för parlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen enades om den slutliga utformningen av lagstiftningen den 28 november ifjol.

Lagstiftningen reducerar riskerna i det finansiella systemet samtidigt som man värnar om bankernas möjlighet att bidra till investeringar, sade parlamentets rapportör Gunnar Hökmark (M) den 14 april.

Uppdateringen ska införliva Baselkommitténs förslag om skärpta kapitalkrav för att bättre spegla bankers verkliga riskexponering i EU:s bankkrislagstiftning (BRRD).

Globalt systemviktiga banker (G-SII) får minimikrav på kapital och andra finansinstrument som kan ta förluster vid en avveckling genom TLAC-krav - totala förmågan till förlustabsorbtion.

Även andra stora, systemviktiga banker får höjda krav på underordnade skulder. Till dem hör de tre svenska storbankerna.

En skillnad görs mellan banker i euroländer och banker i EU-länder utanför euroområdet.

För euroområdet kan den gemensamma resolutionsnämnden besluta att införa ett påslag (8 procent) utöver grundkraven (18 procent) för de 30 procent mest riskfyllda bankerna. Då jämförs alltså banker i olika euroländer med varandra.

För banker i icke euroländer avgör den nationella resolutionsmyndigheten, i Sveriges fall Riksgälden, om banker är riskfyllda och påslag är nödvändiga. Något tak på kraven ska då inte finnas.

Överenskommelsen innebär också att ändringar görs även i kapitalkravsdirektivet (CRD), kapitalkravsförordningen (CRR) och förordningen för den gemensamma bankräddningsmekanismen (SRMR).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom