Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

First North-listade Maxfastigheter får vite av Nasdaq

2019-05-29 08:57
Stockholmsbörsen, Frihamnen, Stockholm. Foto: Charles Hammarsten / IBL Bildbyrå

First North-listade Maxfastigheter får vite motsvarande tre årsavgifter hos Nasdaq Stockholm efter att bolaget brutit mot regelverket för First North i flera avseenden och vid flera tillfällen.

Det handlar bland annat om att ett pressmeddelande om förvärv av fastigheter saknat information till möjliggörande av en fullständig och korrekt bedömning av förvärven, att insiderinformation rörande flera av bolagets fastighetsförvärv inte har offentliggjorts så snart som möjligt, samt genom att ha tillhandahållit insiderinformation selektivt, skriver Nasdaq Stockholm i ett pressmeddelande.

Disciplinnämnden konstaterar också att de överträdelser som Maxfastigheter gjort sig skyldigt till visar att bolagets kompetens vad avser informationsgivning har varit bristfällig.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom