Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Förslag om skärpta åtgärder mot penningtvätt

2019-05-23 12:52
Foto: Henrik Montgomery/TT

Högre krav och tydligare regler gällande arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism är förslagen i en ny lagrådsremiss.

Regeringens målsättning är att de ska träda i kraft vid årsskiftet.

Skyddet för visselblåsare ska stärkas. Samtidigt ska fler företag omfattas av penningtvättslagstiftningen, som konsthandlare eller företag som hanterar så kallade virtuella valutor, som bitcoin.

Regeringen föreslår även att kraven skärps och förtydligas vad gäller de åtgärder företag måste vidta för att få kundkännedom när det gäller kunder i högriskländer.

Mer samarbete mellan myndigheter som hanterar frågorna föreslås också. Exempelvis ska Finansinspektionen utöka utbytet av information med Europeiska centralbanken (ECB) och andra utländska tillsynsmyndigheter. Företag som omfattas av lagstiftningen ska även vara skyldiga att lämna samma uppgifter till Säkerhetspolisen som till Finanspolisen.

"Förslagen i lagrådsremissen kommer att förbättra systemet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, och tydliggöra för alla systemets aktörer _ privata sektorn och myndigheterna _ vad som förväntas av dem och vilka verktyg de har att använda sig av", skriver finansmarknadsminister Per Bolund (MP) i en kommentar.

Om lagrådsremissen blir godkänd och förslagen blir lag skulle det innebära att EU:s femte penningtvättsdirektiv, som nyligen förhandlades fram, genomförs i Sverige.

Affärsvärlden TT

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom