Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ingen förundersökning om penningtvätt i Swedbank

2019-04-01 10:55
Foto: Janerik Henriksson/TT

Ekobrottsmyndigheten kommer inte att inleda en förundersökning om penningtvätt i Swedbank då transaktionerna som granskats anses vara preskriberade.

Det beslutar myndigheten efter att de i början av mars tagit emot en brottsanmälan från Bill Browders Hermitage Capital Management, HCM. 

Anmälan från HCM avsåg bland annat påstådd penningtvätt om 176 miljoner dollar som härrörde från bedrägerier om totalt 230 miljoner dollar i Ryssland. Enligt anmälan har penningtvätten skett genom att föra över 176 miljoner dollar till bankkonton i Swedbank i Sverige, Estland, Lettland och Litauen.

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har sedan man mottog anmälan granskat den anmälda brottsligheten som har kopplingar till Sverige. Granskningen visar dels att de överföringar som skett till svenska bankkonton i Swedbank är begränsade och har omfattat en mindre del av det totala anmälda beloppet. Dels har de anmälda överföringarna till svenska bankkonton i Swedbank skett under åren 2006-2012 och skall därför bedömas utifrån den då gällande straffbestämmelsen om penninghäleri, och inte den nuvarande, skarpare lagstiftningen om penningtvätt från 2014.

"Detta innebär att samtliga överföringar till svenska konton i Swedbank bedöms ha skett så lång tid tillbaka att anmälda gärningar nu är preskriberade", skriver myndigheten.

HCM uppgav i sin anmälan att de agerar för att myndigheter inom rättsväsendet över hela världen skall utreda anmäld penningtvätt i sina respektive jurisdiktioner och att sådana utredningar pågår i ett flertal jurisdiktioner.

EBM utreder separat Swedbank efter misstankar om obehörigt röjande av insiderinformation. Det gäller uppgifterna om att Swedbanks storägare skulle ha fått förhandsinformation om den misstänkta penningtvättsskandalen.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom