Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Intrums vd medverkar i Danske Bank-utredning om penningtvätt

2019-05-08 08:17
Foto: TT

Kredithanteringsbolaget Intrums vd Mikael Ericson arbetade tidigare på Danske Bank och kommer att medverka i utredningen och stå till de danska och eventuellt svenska myndigheternas förfogande, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Utredningen kring förekomsten av penningtvätt i Danske Banks filial i Estland berör ett stort antal nuvarande och före detta anställda i Danske Bank.


"De möjliga överträdelser som rör Intrums vd Mikael Ericson avser inte penningtvätt utan brister i rutinerna för att förhindra penningtvätt under den tid avvecklingen av estniska verksamheten pågick. Motsvarande brister är inte straffbara enligt svensk rätt", skriver bolaget.

Mikael Ericson tillträdde som chef för International Banking på Danske Bank i mars 2014 och då var problemen avseende penningtvätt i Estland redan kända och han fick bland annat ansvaret för att leda avvecklingen av den aktuella verksamheten. Mikael Ericson lämnade banken i januari 2016.

"Styrelsen är medveten om den pågående utredningen kring Danske Bank och vad vi kan bedöma kan den komma att pågå under en tid framöver. Vår bedömning är vidare att vi inte förväntar oss att Mikael Ericson kommer att drabbas av några påföljder. Hans engagemang och vårt förtroende för honom påverkas inte", säger Per E. Larsson, styrelseordförande Intrum.

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom