Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

"Jag var mentalt förberedd"

2019-03-26 14:09
Sofia Berg. Foto: Rikard Wicklund

NOMINERAD / ÅRETS BOLAGSJURIST "Att verka för verksamhetens och min egen nedmontering är ganska speciella omständigheter att arbeta under", säger Sofia Berg, som är nominerad till Årets bolagsjurist.

Från att ha varit en av Sveriges största privata skogsägare med 2,3 miljoner hektar mark i Mellansverige genomgår Bergvik skog nu en stor fission. Tillgångar till ett värde på cirka 50 miljarder kronor – aktier, fastigheter och skog – ska delas ut och säljas, i huvudsak till befintliga ägare.

– Här gäller att likabehandla samtliga i aktieägarledet från början till slut, säger Sofia Berg, bolagsjurist på Bergvik Skog.

För hennes del har det handlat om att guida bolaget, styrelse, vd och aktieägare genom de juridiska aspekter som uppstår under omstruktureringen. Det handlar om allt ifrån att undvika jäv, informationsläckage till att hantera den konkurrensrättsliga aspekten och hantera bolagets borgenärer till de olika parternas egna juridiska ombud som haft synpunkter på olika delar i processen.

Bergvik Skog är i sig en liten organisation på totalt 30 personer, med en person inom varje specialistområde och Sofia Berg är ensam bolagsjurist. Till sin hjälp för omstruktureringen har hon anlitat externa konsulter, först advokatfirman Vinge och därefter DLA Piper. I slutet av förra året avyttrade Bergvik Skog den lettiska verksamheten för 324 miljoner euro, motsvarande cirka 3,4 miljarder kronor, till Södra. I den affären anlitades den lettiska advokatbyrån Sorainen.

Sofia Berg började sin yrkesbana som biträdande jurist på advokatfirman Vinge. Där hoppade hon runt på olika avdelningar bland annat bank- och finans samt privat och publik M&A. En av klienterna var just Bergvik Skog och när bolaget skulle anställa en jurist sökte hon sig dit. Först stod affärsutvecklingsbenet med vindkraft i fokus tillsammans med de koncernövergripande frågor kopplade till styrelse och aktieägare, finansiering och relationerna till kunderna Stora Enso och Billerud Korsnäs. I november förra året tog arbetet med omstruktureringen fart på riktigt.

När Sofia Berg började på Bergvik Skog var hon den första anställda juristen. Förhoppningen var att kunna sätta upp en juristfunktion från grunden och jobba proaktivt men så blev det inte. Sedan start har hon försökt jobba sig in i verksamheten för att visa att juristen är där för att möjliggöra de beslut som fattats eller de affärer som bolaget genom åren medverkat i. 

Hur är det att arbeta med ett bolag som i praktiken ska avvecklas?

– Jag såg det komma och var mentalt förberedd. Som affärs- och bolagsjurist är det här ett projekt även om det är ett gigantiskt. Det har också varit kul att omorganisera koncernen i den tillväxt- och framtidsbransch som skogen faktiskt är. Omstruktureringen är snarare en nystart än en nedläggning. Sedan är det väldigt speciella omständigheter att jobba under – att arbeta mot ett definitivt slut, jag jobbar ju för att göra mig själv överflödig.

Vad det blir efter omorganisationen vet hon inte, men hon fortsätter gärna inom skogsbranschen eller går till en annan "hållbar framtidsbransch".

–  Jag trodde nog att skog skulle vara en ganska mossig bransch men vikande efterfråga på tidningspapper har inneburit en förnyelse inom branschen, med mer forskning och utveckling samtidigt som miljöfrågan har blivit allt större. Jag är också väldigt tekniskt intresserad och det är mycket industri kopplat till skogsbranschen.

Läs mer om de nominerade till årets bolagsjurist här.

Helene Rothstein

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom