Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Nasdaq Stockholm dömer Precise Biometrics till vite

2019-05-29 09:04
Foto: Precise Biometrics

Precise Biometrics har brutit mot Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och har därför blivit meddelat ett vite uppgående till två årsavgifter, motsvarande ett belopp om 410.000 kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande från Nasdaq Stockholm.

Nasdaq hänvisar till att Precise den 20 oktober 2017 offentliggjorde ett pressmeddelande med information om en uppgradering av bolagets fingeravtryckslösning för smarta kort. Informationen i pressmeddelandet var inte märkt som insiderinformation. Efter offentliggörandet av pressmeddelandet steg bolagets aktiekurs med cirka 41 procent och nästföljande handelsdag den 23 oktober 2017 med ytterligare 38 procent.

Disciplinnämndens bedömning är att en produktuppgradering av den art bolaget offentliggjorde, som innebär en inte oväsentligt förbättrad funktion av en emittents huvudsakliga produkter samtidigt som produktionskostnaderna sänks, typiskt sett får antas ha en väsentlig inverkan på priset på emittentens finansiella instrument.

"Informationen i pressmeddelandet utgjorde således insiderinformation. Genom att inte offentliggöra informationen i enlighet med artikel 17 i MAR och artikel 2.1 i Genomförandeförordningen har Bolaget brutit mot punkten 3.1 i Regelverket", skriver Nasdaq.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom