Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Oasmia gör inga reserveringar angående MGC-tvist

2019-08-27 15:21
Foto: Göran Billeson/TT

Oasmia kommer inte att i någon del betala MGC kontant avseende det reverslån som i bokslutskommunikén är skuldfört med 80 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Under juli och augusti har MGC inlett olika processåtgärder mot Oasmia, bland annat en skadeståndsanmälan om 229 miljoner kronor på grund av utebliven leverans av aktier/teckningsoptioner till följd av ägartvisten i bolaget.

Oasmia har bestridit anspråken som bolaget menar är grundlösa.

"Det faktum att Oasmia avvaktar att processläget klarnar ytterligare samt att Oasmia i enlighet med ovanstående nu håller inne hela den bokförda låneskulden på 80 miljoner kronor jämte ränta föranleder för närvarande inte någon förändrad bokföring eller några ytterligare reservationer eller intäktsföringar i förhållande till bokslutskommunikén", skriver Oasmia i pressmeddelandet.

Under sommaren har även en rad skadeståndskrav genom gruppstämningar förberetts i amerikans domstol gentemot Oasmia med anledning av tvisterna med MGC. Inte heller här kommer några reserveringar att göras.

"Då dessa skadeståndskrav inte bedöms medföra någon förlustrisk för Oasmia har inte heller dessa processrisker föranlett någon särskild reservation", heter det.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom