Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

PwC förlikas med Prosolvia

2013-09-24 13:20

Prosolvias konkursbo och Öhrlings Pricewaterhouse Coopers (PWC) har träffat en förlikning i den tvist som hovrätten i västra Sverige dömt i.

Öhrlings PwC ska betala 742,5 miljoner kronor. Pengarna betalas omgående enligt ett pressmeddelande från konkursförvaltaren i Prosolvia.

Enligt domen skulle bolaget betala ett rekordstort skadestånd på 890 miljoner kronor eller närmare två miljarder kronor med ränta. PWC drar nu tillbaka sitt överklagande till Högsta Domstolen.

"Med hänsyn till PwC:s försäkringsskydd och ekonomiska förhållanden samt processrisken och tidsfaktorn vid en prövning i HD innebär förlikningen ett tillfredsställande resultat för konkursboet eftersom alla fordringsägare får i stort sett fullt betalt", skriver konkursförvaltaren Lars Zetterberg i pressmeddelandet.

Affärsvärlden TT

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom