Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Regeringen presenterar fler åtgärder mot penningtvätt

2019-03-29 10:08
Per Bolund (MP) Foto: Maja Suslin/TT

Regeringen vill låta Länsstyrelsen i Stockholms län få ingripa mot advokater, advokatbolag och ledningspersoner i advokatbolagen som överträder penningtvättslagen.

En remiss om detta är överlämnad till Lagrådet och de nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2019.

Advokatsamfundet är de som idag har tillsynsansvaret för advokatväsendet. Men enligt förslaget ska det blir möjligt för Länsstyrelsen att ta över ärendet i de fall det finns skäl att överväga beslut om sanktionsavgift eller tillfälligt förbud att ingå i ett advokatbolags ledning.

”Penningtvätt och finansiering av terrorism måste motverkas och förebyggas. Det är därför viktigt att alla tillsynsmyndigheter, däribland Länsstyrelsen i Stockholms län, har verktyg för att kunna ingripa mot de som inte följer penningtvättslagen”, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Regeringen har under de senaste åren förstärkt penningstvättslagen med en rad reformer. Dessa inkluderar kraftigt ökade sanktionsmöjligheter, en skapad samordningsfunktion på polismyndigheten och resurstillskott till Finansinspektionen för att stärka banktillsynen

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom