Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Riskkapitalister åker på miljardsmäll

2017-04-27 09:47
Skatteverket på Lindhagensgatan 76, Kungsholmen, Stockholm. Foto: Jonas Bilberg / Aftonbladet / IBL Bildbyrå

Domstolen gick på Skatteverkets linje i den segdragna tvisten om hur cirka 85 riskkapitalister ska beskattas. De riskerar nu att åka på en total extra skatt på minst 1,6 miljarder kronor.

Efter flera år av motgångar har lyckan vänt för Skatteverket i den segdragna tvisten om hur riskkapitalisterna ska beskattas. Kammarrätten i Stockholm har gått på myndighetens linje, enligt ett stort antal domar, 85 stycken, som meddelades på torsdagen.

Tvisten har handlat om ifall delägarna i riskkapitalbolagen ska skatta sina relativt höga inkomster som tjänst, med högre skatt, eller som kapital som de själva velat. Efter att ha åkt på stryk i tidigare rättsstrider bytte Skatteverket taktik och gav sig på riskkapitalisterna med de så kallade fåmansreglerna, också kända som 3:12-reglerna, med högre skatt som följd.

– En stor negativ överraskning, säger Klas Tikkanen, finanschef på Nordic Capital.

Han tycker att det är märkligt att i stort sett samma domstol, i samma fråga med samma bevisning har kommit till en helt annan slutsats än förra gången.

Men det håller Tomas Algotsson, enhetschef på Skatteverkets rättsavdelning, inte alls med om.

– Det som prövats tidigare var en helt annan fråga. Nu är det två domstolar, först förvaltningsrätten, som gått på vår linje, säger han.

Det är enorma belopp det handlar om, totalt omkring 1,6 miljarder kronor, varav 300 miljoner i skattetillägg för att ha lämnat felaktiga uppgifter, som de inblandade riskkapitalisterna ska betala i extra skatt, enligt domarna. I förvaltningsrätten slapp flera av riskkapitalisterna undan med halvt skattetillägg, men där skärper kammarrätten domen.

"Enligt kammarrättens mening rör målet inte en svår skatterättslig fråga. Handläggningstiden har heller inte varit så lång att den motiverar nedsättning av skattetillägget", skriver rätten i flera av domarna.

Tomas Algotsson har inte överblick över samtliga domar i kammarrätten ännu, men i stort sett handlar det om dessa belopp.

Dessutom finns fler beslut tagna av Skatteverket på samma tema, som handlar om extra beskattning på närmare 700 miljoner kronor, enligt Algotsson.

För Nordic Capitals del berörs 19 individer, varav några av dem har hunnit sluta sedan den mångåriga processen drogs igång. Bolaget kommer att överklaga domen till Högsta förvaltningsdomstolen.

– Det här känns som om det förtjänar en bedömning i högsta instans, säger Tikkanen.

Även flera andra större riskkapitalbolag, bland andra Wallenbergarnas EQT, är berörda av den stora mängd domar på samma tema.

Affärsvärlden TT

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom