SEB får böta för felaktig rapportering

2017-06-20 08:14
Johan Torgeby, vd SEB. Foto: IBL

Finansinspektionen har funnit att SEB har transaktionsrapporterat felaktigt och att det har funnits brister i den interna kontrollen av transaktionsrapporteringen. SEB får därför en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 12 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande från myndigheten.

Enligt Finansinspektionens undersökning har SEB felrapporterat transaktioner av obligationer och vissa andra typer av finansiella instrument under ett antal år.

Vidare finner myndigheten att de kontroller som SEB har vidtagit för att säkerställa en korrekt transaktionsrapportering inte har varit ändamålsenliga och tillräckliga.

För den del av verksamheten som transaktionsrapporteringen avser konstaterar Finansinspektionen att SEB inte har levt upp till de krav som finns på en tillfredsställande intern kontroll.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom