Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Spelinspektionen har inlett 41 tillsynsärenden under året

2019-08-30 13:12
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Spelinspektionen har under året inlett 41 tillsynsärenden, varav beslut har fattats i 28 fall.

Det framgår av Spelinspektionens redovisning till regeringen av vilka aktiviteter som har genomförts för att säkerställa regelefterlevnaden av spellagen.

"Den övergripande slutsatsen är att fortsatt effektiv och omfattande tillsyn är nödvändig om målen med den nya regleringen ska uppnå", skriver myndighetens generaldirektör Camilla Rosenberg i skrivelsen till regeringen.

Av rapporten framgår att av de 28 avslutade tillsynsärendena har 24 lett till en varning och/eller sanktionsavgift. 18 beslut har överklagats och endast två har hittills vunnit laga kraft.

Spelinspektionen konstaterat att oklarheter i den nya regleringen ofta framförs av bolagen som skäl till överträdelse. Spelinspektionen menar dock att de överträdelser som hittills har upptäckts inte har avsett oklara regler.

"Tvärtom har överträdelserna varit allvarliga och tydliga", skriver myndigheten i rapporten.

En annan vanlig invändning från spelbolagen är att inspektionen inte gett nödvändig vägledning och heller inte svarat på bolagens frågor, något som enligt spelinspektionen kan bero på skillnader i tillsynsmyndigheternas agerande och uppdrag i olika länder där bolagen också har licens.

"I den information som Spelinspektionen lämnar och de seminarier och liknande som vi deltar i behöver vi därför vara extra tydliga med tillsynsmyndighetens respektive spelbolagens roll", konstaterat Spelinspektionen.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom