Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Svenskt oljebolag anklagas <br></br> för brott mot mänskligheten

2010-06-08 10:30

Idag presenteras en ny rapport som visar att Lundin Oil enligt internationell rätt varit delaktig i krigsbrott och brott mot mänskligheten. Det var när Lundin Oil kom till Block 5A i Sudan som stridigheterna tog fart.

Idag släppsrapporten Unpaid Debt av ECOS,European Coalition in Oil in Sudan.

ECOS kräver att svenska regeringen utreder Lundin Oils agerande i Sudan.

Lundin Oil förnekaråteratt de på något sätt brutit mot internationell rätt. Det svenska oljebolaget menar att de inte deltagit i några av de illegala handlingar som framkommer i rapporten.

Enligt ICJ, International Commission of Jurists kan ett bolag hållas ansvarigt för internationella brott om de medverkar eller bidrar till brottet, eller om de har en nära relation med de som begår brotten.

Lundin investerade i Block 5A i Sudan i februari 2007. Området var då relativt skonat från våld. Däremot var närliggande områden drabbade. Våldet i de närliggande områdena hade eskalerat i samband med oljeutvinning.

Då Lundin Consortium kom till Block 5A eskalerade våldet markant.

1997 till 1999 stred två statsallierade mot varandra; Southern Sudan Independence Army, SSIM mot South Sudan Unity Movement, SSUM.

2000 till 2001 stred de statsstödda Sudan’s People Democratic Front, SPDF tillsammans med SSUM mot SPLA.

2002 till 2003 stred SPDF och SPLA tillsammans mot staten Sudan och SSUM.

De tre ovan beskrivna stridigheterna ägde rum i Block 5A.

Lundin Petroleum AB tjänade 930 miljoner kronor i Block 5A, enligt bolagets årsredovisning från 2003.

ECOS menar att oljebolaget borde ställas till ansvar för sitt agerande. Lundin borde kompensera de som lidit skada på grund av oljebolagets vinster.

”Lundin Consortium måste ha varit medvetna om de övergrepp som begicks av de väpnade grupper som även delvis värnade om deras säkerhet”, skriver ECOS i rapporten.

Egbert Wesserlink, en av författarna till rapporten betonar att det inte är Lundin Petroleum som själva utfört övergreppen.

- Vår slutsats är att Lundin bidragit till att det blev krig i området och inte till fred och utveckling som de själva hävdar. Vi kräver att företagen kompenserar offren. Vi anser att det är en rättslig skyldighet, säger han till Ekot i Sveriges Radio.

Carl Bildt var ordförande i Lundin Oils styrelse under den aktuella tiden fram till dess att han blev utrikesminister 2006. Enligt TT, vill han inte kommentera rapporten med hänvisning till "att den riktar sig mot den svenska regeringen och inte mot Carl Bildts roll".

- Vi kommenterar eventuella anklagelser mot regeringen, ingenting om utrikesministern, säger Irena Busic, som är Carl Bildts pressekreterare

Jonas jonas_melzer

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom