Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Tvist kan kosta Facebook och Alphabet miljardbelopp

2019-09-03 15:08
Foto: Stuart Forster/REX/TT, Simon Belcher/imageBROKER/REX/TT

En långdragen rättstvist kan komma att få stora ekonomiska konsekvenser för dussintals stora amerikanska bolag, såsom Facebook och Googles moderbolag Alphabet. Den sammanlagda effekten kan bli uppemot 2 miljarder dollar, motsvarande 19,8 miljarder kronor, skriver Wall Street Journal.

Fallet gäller företaget Altera, som numera är ett dotterbolag till chiptillverkaren Intel. Den amerikanska skattemyndigheten IRS utfärdade 2003 regler för hur bolag måste hantera aktiebaserade löner till sin personal när de fördelar kostnader mellan moderbolag och utländska dotterbolag. Altera stämde år 2012 IRS med motiveringen att myndigheten har överskridit sina befogenheter.

Multinationella bolag gynnas av att allokera så stor del av lönekostnaderna som möjligt till sina amerikanska verksamheter, för att kunna ta ut vinster i länder med lägre skatter. Enligt reglerna från 2003 måste bolagen fördela en större del av sina kostnader till de utländska dotterbolagen vilket leder till högre beskattningsbara vinster i USA.

Sedan i juni i år har över två dussin företag redovisat den potentiella påverkan av utslaget på de finansiella resultaten. Facebook har meddelat att det för deras del gäller skatter om 1,1 miljarder dollar, medan det för Alphabet handlar om skatter på drygt 400 miljoner dollar. Bland övriga bolag som rapporterat en påverkan på 50 miljoner dollar eller mer finns Twitter, halvledarbolaget Lam Research och IT-säkerhetsbolaget Symantec.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom