Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Unik juristranking: 50 största byråerna

2012-10-30 21:00

Affärsjuristerna fortsätter skära guld med täljkniv. Vinstmarginalen har sjunkit med 5 procentenheter men är fortfarande över 25 procent. Branschföreträdare oroas dock av fortsatt skral tillväxt de närmaste åren.

Ifjol växte affärsjuristernas intäkter med 5 procent, visar Affärsvärlden Affärsjuridiks unika branschgenomgång. Flera byråchefer oroas dock av att de senaste årens svaga tillväxt ska fortsätta eller att branschen helt slutar att växa.

De senaste sex åren har marknaden vuxit med i genomsnitt 5 procent per år för de 50 största byråerna som är med i Affärsvärlden Affärsjuridiks ranking. Snabbtillväxten åren 1995–2001 är som bortblåst. Då var tillväxten imponerande 14 procent per år (se tabell till höger).

I dag omsätter branschen över 8,5 miljarder kronor och sysselsätter över 4 600 personer. Året har dock varit splittrat för affärsjuristerna. Ungefär två tredjedelar har vuxit medan en tredjedel tappat intäkter. En djupdykning ner i tabellmaterialet visar att det är de större byråerna som växer. Sveriges tio största affärsjurister ökade intäkterna med 7,5 procent medan övriga 40 byråer överhuvudtaget inte hade någon tillväxt. Tillväxt stannade där på i genomsnitt noll procent under fjolåret.

I fjol hade 15 av 50 byråer minskade intäkter. Samtidigt ökade 31 byråer sina intäkter. Främst är det de mindre byråerna som tappar, 14 av 15 återfinns utanför tio-i-topp-listan. Glimstedt är ensam att minska bland de stora byråerna, med minus 2 procent.

Självklart finns det småbyråer som plockar marknadsandelar. Några av de mest lysande exemplen är två byråer etablerade på 2000-talet. Snabbväxarna von Lode Advokatbyrå och Andulf Advokatbyrå är nykomlingar på Affärsvärlden Affärsjuridiks rankinglista.

Andulf bildades 2004 när ett antal jurister lämnade landets två största advokatbyråer Mannheimer Swartling och Vinge för att pröva lyckan själva. Företaget är specialiserat på private equity och arbetar med bland annat fondetableringar och transaktioner där riskkapitalbolag varit inblandade. Vd Jockum Catoni har ett förflutet på både Vinge och Mannheimer Swartling som han lämnade 2003. Andulf växte näst mest av alla byråer och intäkterna ökade med 43 procent till 44 miljoner kronor, vilket ger en 42:e plats i årets rankingtabell.

Utöver att Andulf är snabbväxare kan man stoltsera med branschensnäst högsta intäkt per anställd, endast slagen av Ashurst. Under förra året omsatte varje anställd närmare 2,8 miljoner kronor på företaget. Branschgenomsnittet ligger på drygt 1,8 miljoner kronor per anställd.

I kategorin intäkt per jurist dominerar Ashurst följt av Gernandt & Danielsson. I båda byråerna omsätter juristerna över 3,7 miljoner kronor jämfört med branschgenomsnittet som är 2,6 miljoner kronor per anställd.

Hur ser då byråerna på 2012 och 2013? Ungefär hälften har lämnat prognoser till Affärsvärlden Affärsjuridik angående bland annat intäkterna. De visar att tillväxtstakten även i fortsättningen kommer vara svag. Byråcheferna räknar med att intäkterna endast ökar med 3 procent 2012. Förhoppningarna på 2013 är något högre med en tillväxtsprognos på 6 procent. Vilket skulle innebär att intäkterna landar på cirka 9,3 miljarder kronor när 2013 summeras avseende de 50 största advokatbyråerna.

Affärsvärlden Affärsjuridik har gjort en historisk återblick för att kartlägga vem som tagit mest marknadsandelar och vuxit mest under en sjuårs period. Svaret är Foyen med en tillväxt på 16 procent per år eller med 183 procent under de senaste sju åren. 2004 omsatte bolaget 46 miljoner kronor jämfört med fjolårets 130 miljoner kronor. Strax bakom Foyen hittar vi Lindahl och Kilpatrick Townsend med i snitt 14 procent tillväxt per år. I Lindahls fall bör sammangåendet med RydinCarlsten i februari 2009 poängteras.

Marknadstillväxt må ha tappat fart de senaste åren – men branschen lyckas ganska bra med hålla vinstmarginalerna uppe. Förra året sjönk vinstmarginalen tillbaka 5 procentenheter, men trots allt lyckades var fjärde omsatt krona göras till ren vinst.

En vinstmarginal på 25 procent är i konsultvärlden en unik prestation. Närmaste konsultkollega är revisorerna där marginalen pendlat mellan 14–17 procent de senaste sex åren. Affärsvärldens Konsultguiden granskar elva konsultbranscher och förutom de två vinstmaskinerna har övriga konsulter svårt att ens nå tvåsiffriga vinstmarginaler.

En ängslan finns att i en vikande marknad kan prispress och strid om uppdragen bli allt hårdare. Oron finns också att branschen i framtiden kan tvingas avskeda personal. Byråchefer vittnar om att det är allt svårare att få bra betalt för ”enklare” rådgivning. Fler kunder gör allt mer av jobbet själva eller så görs enklare uppdrag av andra aktörer än affärsjuristerna.

Svaret från byråerna är att allt fler riktar in sig på den kvalificerande och lukrativ rådgivning, där det fortfarande är höga vinstmarginaler.

Nischade företag har också gjort intrång och tagit vissa enklare uppdrag från affärsjuristerna eftersom de arbetar med helt andra marginaler och kan utföra uppdragen effektivare och till ett lägre pris.

Ifjol blev vinsten över 2 miljarder kronor för de 50 största byråerna. Exempelvis var Mannheimer Swartlings vinst efter finansiella poster 278 miljoner kronor, vilket ger en vinstmarginal på 22 procent. Vinge redovisas inte som en enhet hos bolagsverket men Vinge Stockholm AB, Vinge Göteborg AB och Vinge Skåne AB redovisade tillsammans 174 miljoner kronor i vinst vilket ger en marginal på 25 procent.

Av de 25 största byråerna Affärsvärlden Affärsjuridik granskat ligger Wistrand i topp med en vinstmarginal på 42 procent.Fjolårets vinst i Wistrand landade på 161 miljoner kronor.

Ett exempel på att det finns en stor efterfrågan på alternativa modeller är finska Fondias framgångar. Förra året tog företaget klivet över från Finland och öppnade ett Stockholmskontor efter stora framgångar i vårt östra granland. Affärsidén är att ta över kundernas löpande affärsjuridik och bli företagets externa bolagsjurist. Fondias jurister är inte anslutna till Advokatsamfundet och Fondia kan därför inte kalla sig advokatbyrå.

Ett annat företag som inte heller är anslutna till Advokatsamfundet är nybildade North Law.

Utöver att det blivit svårare att få kunderna att acceptera höga marginaler för enklare uppdrag tampas branschen med en låg nivå på transaktionsmarknaden. Svenska företag genomför helt enkelt för få transaktioner. Och de som genomförs är oftast för små.

Marknaden före finanskrisen och Lehman Brothers krasch 2008 tillhör det förflutna. Och även om transaktionsmarknaden återhämtar sig är nivåerna långt ifrån de som rådde innan kollapsen.

Traditionellt har branschen vid nedgångar i till exempel transaktioner ökat markant på andra områden, som obestånd och processuppdrag.

– Men kanske måste man vänja sig vid dagens nivå på transaktionsmarknaden och inte förvänta sig en återgång till svunna tider, säger Joakim Edoff vd på Setterwalls.

Han ser därför att det kan bli nödvändigt för branschen att styra om resurser till nya tillväxtområden.

Vilka områden kan vara aktuella?

– Något som växer är till exempel compliance-rådgivning för banker och försäkringsbolag. Annat som växer är immaterialrättsliga tvister och rådgivning kring tillämpning av till exempel internet- och miljörättsregler, säger Joakim Edoff.

Ett återkommande spörsmål Affärsvärlden Affärsjuridik tagit upp är den låga andelen kvinnor som är delägare. 2006 var andelen 8 procent. Sex år senare har andelen ökat med lite drygt 4 procentenheter till 12,4 procent, visar Affärsvärlden Affärsjuridiks granskning av de 50 största byråerna. Förändringsarbetet går alltjämt långsamt. De 50 rankade byråerna ägs och styrs av 989 män och 144 kvinnor.

Alla byråchefer Affärsvärlden Affärsjuridik varit i kontakt med erkänner blixtsnabbt att frågan är om inte den viktigaste så i alla fall bland de mest angelägna. I samma stund orden uttalas följer dock en förklaring att det kommer ta tid innan vi får se markant fler kvinnliga delägarna. Snabbt poängteras också att företagets biträdande jurister domineras av kvinnor och att fler kvinnor än män utexamineras. Byråerna har även utvecklat ambitiösa program för att förenkla för juristerna att kombinera familjeliv och karriär. Tongångarna känns igen från tidigare år – men fakta kvarstår: i nio av tio fall är ägaren en man.

Högst andel kvinnliga delägarna hittar man bland de mindre byråerna. Landahl har högst andel av landet 50 största byråer, där sex av fjorton delägare är en kvinna. Fortfarande saknar sju av 50 byråer helt kvinnor bland delägarna.

Här hittar du den interaktiva tabellen för 2011 tillsammans med tidigare års listor.

Jonas Karström

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom