Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Uppgifter: FI:s ledning varnades om rysk Swedbank-kund

2019-02-28 07:40
Foto: Jörgen Appelgren

Finansinspektionens experter varnades redan 2017 för Carbo One, ett ryskt kolbolag som av SVT utpekas i penningtvättsanklagelserna mot Swedbank. Ledningen valde dock att inte agera. Det rapporterade Svenska Dagbladet på onsdagskvällen.

"Vi upptäckte Carbo One när vi gjorde stickprovskontroll på Swedbanks större kunder. Vi tyckte det fanns skäl att tro att Carbo One agerat i syfte att undanhålla skatt", säger en tidigare FI-anställd till SvD.

I ett FI-dokument som tidningen tagit del av beklagar myndighetens experter att Swedbank inte vidtagit ytterligare åtgärder för att minska bankens risk för att bli utnyttjad för penningtvätt.

Dokumentet ska enligt SvD ha presenterats vid ett flertal tillfällen under våren 2017 när avdelningen för penningtvätt delade med sig av observationer för FI:s ledning.

En särskild undersökningsgrupp ansåg att både Swedbank och SEB skulle bli föremål för sanktion eller föreläggande.

"Undersökningsgruppen anser att båda bankerna har åsidosatt sina skyldigheter enligt penningtvättslagen. FI ska då ingripa. Undersökningsgruppen föreslår att områdescheferna beslutar att ta vidare ärendena till chefsjuristen för sanktionsprövning", ska det ha stått i dokumentet.

FI:s ledning ville dock agera försiktigt genom att meddela bankerna att utredningen om penningtvätt avslutas, kompletterat med påpekanden om förbättringsåtgärder.

"Det är märkligt, för att inte säga provocerande, att FI:s ledning väljer att bortse från sina egna experters rekommendationer. Men agerar sekundsnabbt när Uppdrag granskning sänder sitt reportage över ett år senare", säger källan till tidningen.

FI:s presschef Peter Svensson säger till SvD att myndigheten varken kan "dementera eller bekräfta uppgifter om kunder, företag eller transaktioner i våra befintliga eller tidigare undersökningar."

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom