Platsannonser

Legal Counsel Technologies till Alfa Laval

Alfa Laval söker en Legal Counsel Technologies med ett minimum om minst fem års relevant erfarenhet. Rätt person ska ha en stark IT-bakgrund och kandidaten kommer att forma och sätta rollen tillsammans med Head of Group Legal Services, dvs rollen är ny. Vidare så är det viktigt att rätt kandidat kan vara på plats i Lund minst tre dagar i veckan då man kommer att arbeta med mycket stöttning och ge support till funktioner som ansvarar för IT, system- och mjukvaruinköp, uppkopplade produkter och onlineförsäljning. Stakeholders sitter i Lund/Öresundsregionen och företaget är ett ganska så personberoende företag med en stark nätverkskultur.

Juristfunktionen är global med 12 medarbetare och leds från Sverige genom en Group General Counsel med fem medarbetare under sig och arbetar inom områdena Risk, Legal Services, Compliance, Patent & Varumärke samt Stustainability. Head of Legal Services, Boel Breland, ansvarar för 12 jurister dedikerade till ett av tre affärsområden eller specialist/excellence område eller geografiskt område. Ytterligare information om profil, funktion och företag kommer att kompletteras i samband med uppstart av uppdraget.