Krönikor

Lena Hagman 27/6 22:00

Experternas samstämmiga slutsats

Under lång tid har fokus varit på att hitta lösningar för att skapa så kallade enklare jobb, medan föreställningen tyckts ha varit att brist på personal för den mer avancerade produktionen varit ett mindre problem. Men nu tar allt fler ton om att högkvalificerad arbetskraft blir allt viktigare för tillväxt och välstånd.

Olof Manner 20/6 22:00

Macron kan ge Sverige högre ränta

Fransmännen verkar sluta upp bakom sin nya president, nyfikna och beredda att genomföra de reformer som skulle kunna få Frankrike att lämna tillväxtens bakgård och släppa fram ekonomin till den framskjutna position i Europa som fransmännen anser som sin naturliga.

Susanna Popova 20/6 22:00

Sommarens boktips

Låt oss inte önska varandra en fin sommar, utan ta den som den kommer. Väl medvetna om att så länge vi har en uppslagen bok framför oss, har vi det bra nog.

Jonas Elofsson 20/6 22:00

Ostadig gloria

Med en försäljning av Hexagon hamnar Ola Rolléns gloria rätt. Då kan han påbörja byggandet av en Rollén-sfär.

Ulf Jakobsson 13/6 22:00

Trump och den stigande börsen

Presidenten och vissa av medarbetarna i Vita huset har för personlig del börjat hyra in brottmålsadvokater. Erfarenheterna från Watergate visar hur viktigt det är att lawyer-up i tid. Mitt i allt detta har börsuppgången fortsatt. Hur kan detta komma sig?

Erik Hörstadius 13/6 22:00

Det krävs ryggrad för att vinna val

Det folk/populus/demos som till slut bestämmer, verkar inte särskilt imponerat av kvartalspoltik och blöta fingrar upp i twittervinden. Åtminstone av gällande opinionstrender att döma.

Calle Froste 13/6 22:00

Snart slut på champagnegaloppen

Ett hundra månader av festyra har passerat och börsen når rekordnivåer nästan dagligen. Men flera faktorer pekar mot en mörkare framtid.

Niklas Ekdal 7/6 22:00

Femtio år av ensamhet

Som så många andra lade jag huvudansvaret för konflikten på Israel, den till synes starkare parten. Det gör jag inte längre.