Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Det blir ingen räntehöjning i år

2018-02-21 18:00

Efter närmare ett decennium med låga räntor för att stimulera konjunkturen och få upp löner och inflation så tycks det nu ge resultat. Lönerna i USA steg i januari med 2,9 procent i årstakt, vilket inte kan anses alltför alarmerande med tanke på hur god konjunkturen är. Utfallet fick emellertid börser att falla och tidningarna skrev rubriker om kommande inflationsbrasor. Mer rimligt vore en rubrik som ”Äntligen”. Äntligen lite inflation efter alla dessa år av stimulans och återhämtning. Äntligen en normalisering av ekonomin.

Den mycket expansiva penningpolitik som har förts i många länder har drivit ned räntorna till historiskt låga nivåer. Investerare har därmed blivit tvingade att ta allt högre risk för att få avkastning. Det har lett till tillgångsinflation men inte KPI-inflation. Nu kanske vi kan få se en ändring på det.

Det började redan i höstas i USA, där konjunkturen drev upp räntor med längre löptider. Avkastningen på räntor ligger nu i linje med vad aktieutdelningar kan ge. Då är det rimligt att investerare minskar risken i sina portföljer. Det vi nu ser kan därmed även vara startskottet till en större omallokering av kapital. I så fall har vi mer turbulens att vänta.

Den amerikanska centralbanken Fed fortsätter att signalera räntehöjningar och Trump har fått igenom sin skattereform. Det talar för att räntor fortsätter upp och att tillväxten får ytterligare en skjuts, samtidigt som skattelättnader för amerikanska företag även bör ge stöd till börs­utvecklingen. Egentligen har det inte hänt särskilt mycket med makrosiffrorna. Konjunkturen har kommit längre. USA har till exempel befunnit sig i återhämtning i 105 månader, vilket är en historiskt lång tid. Det kan pågå ett tag till, men runt hörnet väntar ändå en inbromsning som investerare nu funderar på om de ska ta höjd för.

Lönestatistiken är volatil och en hög lönesiffra är inte mycket att oroa sig för. Men om det kommer fler måste investerare ta höjd för en ryckigare framtid. Månadsstatistiken över såväl löner, inflation som tal från Fed blir viktiga under året och lär påverka riskviljan med kast i börs­kurser som resultat.

Även i euroområden ser mycket ut att gå åt rätt håll, bland annat har tillväxten överraskat positivt. Större löneökningar och inflation lyser dock med sin frånvaro. Räntor med längre löp­tider har stigit, men ligger på betydligt lägre nivåer än i USA och är därmed fortsatt för låga för att vara attraktiva ur ett avkastningsperspektiv. Europeiska centralbanken, ECB, har också varit tydlig med att fortsätta föra en mycket expansiv politik länge ännu.

Skillnaderna mellan USA och euroområdet är därmed påtagliga både vad gäller inflationstryck och räntor.

Sverige är mer likt USA vad gäller konjunktur och kapacitetsutnyttjande, men räntorna följer de europeiska. Inte heller i Sverige har vi sett någon löneinflation att tala om. Snarare är löneglidningen förvånansvärt låg med tanke på bristen på kompetens i de flesta branscher. Den senaste månadssiffran över löneökningar i Sverige var dessutom en besvikelse i den bemärkelsen att den kom in lägre än vad Riksbanken hade förväntat sig. I den miljön lär det bli svårt för Riksbanken att höja räntan i år. I så fall måste banken byta reaktionsfunktion, det vill säga höja trots att inflationen inte ligger nära målet. Än så länge ser vi inga sådana signaler. Ingves sitter kvar, den utredning som görs av penningpolitiken drivs i mångt och mycket av ett akademiskt tankesätt där inflations­målet ska nås oavsett bubbelrisker. Inflation och räntor förblir på låga nivåer i Sverige och euroområdet. Det dröjer innan den ränteuppgång vi ser i USA smittar av sig. Startskottet för att vikta om delar av portföljen till lägre risk har dock gått.

Räntehöjning dröjer

Riksbanken köper sig tid. Reviderar ned inflations­prognosen kraftigt och skjuter höjningen framåt verbalt utan att ändra räntebanan. Märkligt. Min tolkning – det blir ingen räntehöjning i år.

News Pilot

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet