Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

I Texas är det lätt att leva

2019-04-10 18:00

Åkte till USA på studieresa och kom som vanligt hem mer optimistisk än innan. Texas går som tåget och Fed räddar konjunkturen, enligt amerikanerna. I USA tycks, om inte allt, så i alla fall mycket vara möjligt.

Texas är intressant ur flera aspekter. Delstaten växer snabbt och bidrar stort till den amerikanska ekonomin. Näst mest efter Kalifornien, och skälen är flera. Ekonomin har diversifierats och är inte lika beroende av energisektorn som den har varit. Skatterna är låga på både inkomster och företag. Inflyttningen är stor av såväl individer, företag som huvudkontor. Många företag lämnar inte minst Kalifornien på grund av dyra omkostnader för företag och höga levnadskostnader för personal och flyttar till Texas. Nyligen etablerade Toyota sitt amerikanska huvudkontor i Dallas med 13 000 anställda.

Mantrat jag hörde om och om igen var att det är lätt att leva i Texas. Gott om jobb, billiga bostäder jämfört med andra stater som växer snabbt och bra affärsklimat. Optimismen spirade och även om de jag mötte var medvetna om att den globala konjunkturen toppat och att även USA påverkas av en avmattning var det inget de oroade sig för skulle drabba Texas särskilt hårt.

Med tanke på att delstaten har en historia med en stor produktion i energisektorn var det intressant att samtala om hållbarhet. USA ligger generellt långt efter inte minst Europa och Sverige i denna fråga. Hållbarhet är inget de pratar om eller lyfter fram, däremot görs det en del. Texas var tidiga med vindkraft, de har den första koldioxidneutrala flygplatsen i USA och man ska nu investera i USA:s första höghastighetståg. Tåget ska gå mellan Dallas och Houston, två städer med vardera drygt 7 miljoner invånare. Marken däremellan är platt och det är med andra ord bara att lägga ut rälsen. Restiden beräknas minska från drygt fyra timmar i dag till 90 minuter. Tågen planeras gå var 30:e minut under rusningstrafik, det förväntas göras 16 miljoner resor om året och investeringen är helt privat. Låter som en självklar investering, inte minst ur ett miljöperspektiv. Men de argument som lades fram handlade inte om klimatet utan snarare om affärer. I Texas löser man problem och tar vara på de möjligheter som bjuds. Klimatet är än så länge inget gångbart argument, även om flera beskrev hur individer och företag flyttar till Texas för att undkomma klimathot i andra delstater.

Att Federal Reserve, Fed, numera signalerar en mindre åtstramande politik än för några månaders sedan var uppskattat. Ingen av de personer vi träffade, inte heller i Washington, såg någon större risk i att finansmarknaderna skulle ha tappat förtroendet för Feds oberoende med tanke på Donald Trumps utspel mot centralbanken. Feds agerande hjälper dock Trump och ökar sannolikheten för att han blir omvald. Om Fed hade fortsatt att höja styrräntan skulle det sannolikt ha dämpat konjunkturen mer tydligt och bidragit till ytterligare börsnedgångar, vilket kunnat bromsa Trumps framfart.

Det tycks som att Demokraterna har svårt att mobilisera sig. Får de bara sina väljare att rösta vinner de valet, då de har flest sympatisörer. Problemet är att deras väljare i första hand är unga, kvinnor och grupper av olika etniciteter och dessa grupper har lågt om något förtroende för institutionerna. De röstar därmed inte i lika hög grad. De yngre ser dessutom sociala medier som viktigare makt- och kommunikationsmedel än politiken. Den demokrat vi lyssnade till var en erfaren och klok man som hade insikter om vad de borde göra, men inte ens han var särskilt optimistisk om att de skulle få fram en demokratisk ledare som kan utmanövrera Trump. I USA är det inte partiet som väljer ledare utan det avgörs i huvudsak av vem som lyckas dra in mest kapital i valrörelsen och sen får flest röster i rätt delstater. Här är osäkerheten ännu stor, och det är i skrivande stund rätt sannolikt att Trump blir omvald.

Chefsekonom på Nordea som skriver krönikor i Affärsvärlden var fjärde vecka.

Lågt inflationstryck

Inflationen har kommit in långt under Riksbankens förväntan hittills i år. Risken är att den förblir klart under målet resten av året. Kanske så låg som ner mot 1 procent. Det finns inget inflationsskäl att höja räntan i år.

Annika Winsth

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet